Tjenester

Personalhelse tilbyr helseundersøkelser, medisinske undersøkelser, behandlinger, oppfølging av ulike helseproblemer og formidler spesialisthenvisninger når det er nødvendig

Les mer

Bedriftshelse arbeider med å oppdage og overvåke arbeidsrelaterte helserisikoer og gi råd til ansatte og selskapet om hvordan man bør gjennomføre målrettede tiltak for å forebygge sykdom og skade

Les mer

Helsefremming hjelper de ansatte til å øke graden av fysisk aktivitet, forbedre kostholdsvaner og bedreevnen til stressmestring gjennom individuelle og gruppebaserte aktiviteter

Les mer