Helsefremming

Helsefremming hjelper de ansatte til å øke graden av fysisk aktivitet, forbedre kostholdsvaner og bedreevnen til stressmestring gjennom individuelle og gruppebaserte aktiviteter.

Det primære målet for Aker Care Helsefremming er å forsterke de ansattes motivasjon og vilje til å ta helsemessige gode valg på jobb og i livet generelt. Gjennom en rekke aktiviteter og tiltak skal helsefremming være en viktig del av alle tjenester som Aker Care leverer til kundene. Vi har imidlertid valgt å sette en dedikert helsefremmer i “førersetet” og fokusere spesielt på tre hovedområder: 1) fysisk aktivitet 2) sunn ernæring og 3) stressmestring.

Våre helsefremmere vil undervise og veilede grupper i lavterskel trening, sunt kosthold, vektreduksjon, stressmestring og work-life balance tiltak. De vil også følge opp ansatte som står i fare for å bli syke og formidle evidensbasert kunnskap om sunn livsstil via kurs og kampanjer, samt svare på spørsmål på Aker Aktiv webportal http://no.akeractive.com/