Booking

Bestilling av timer og tjenester for ansatte i selskaper og på lokasjoner som har avtale med Aker Care. Les mer her. 

Vennligst merk at det er en egenandel på 155,- kr per konsultasjon hos personalhelsetjenesten. Egenandelen betales med bankkort eller vipps etter hver konsultasjon.Eksterne og innleide er velkomne til å bruke Aker Care. Fordi eksterne ikke er dekket av et Aker Care medlemskap må hver enkelt betale for tjenestene i henhold til gjeldende prisliste

Aker Care støttetelefon for psykisk helse – ring: 91 76 70 90

  • Velg «Individuelle bestillinger» dersom du ønsker å bestille en time for et personlig helseproblem eller time til Fit for Travel/Offshore helsekontroll.
  • Velg «Bedriftshelse og helsefremming» dersom du bestiller på vegne av en gruppe personer eller en avdeling. Dette er tjenester som hovedsakelig er tiltenkt at ledere bestiller.
  • Velg «Gruppeaktiviteter og kurs» dersom du ønsker å delta på et kurs eller en aktivitet.

Skulle du oppleve problemer med online booking eller du har andre spørsmål, vennligst ta kontakt med oss på telefon 40 00 48 50. Dersom behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.