Booking

Bestilling av timer og tjenester for ansatte i selskaper og på lokasjoner som har avtale med Aker Care. Les mer her. 

Vennligst merk at det er en egenandel på 180,- kr per konsultasjon hos personalhelsetjenesten. Egenandelen betales med bankkort eller vipps etter hver konsultasjon. Eksterne og innleide er velkomne til å bruke Aker Care, men fordi eksterne ikke er dekket av et Aker Care medlemskap må hver enkelt betale for tjenestene i henhold til gjeldende prisliste

  • Velg «Individuelle bestillinger» dersom du ønsker å bestille en time for et personlig helseproblem eller time til Fit for Travel/Offshore helsekontroll.
  • Velg «Bedriftshelse og helsefremming» dersom du bestiller på vegne av en gruppe personer eller en avdeling. Dette er tjenester som hovedsakelig er tiltenkt at ledere bestiller.
  • Velg «Gruppeaktiviteter og kurs» dersom du ønsker å delta på et kurs eller en aktivitet.
  • Spørsmål eller andre henvendelser ring oss på: 40 00 48 50.  
  • Dersom behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.