Personalhelse

For å sikre rask tilgang til flere typer helsetjenester av god kvalitet har Aker Care etablert en personalhelsetjeneste. Personalhelsetjenesten tilbyr for faste ansatte i selskaper som har avtale med Aker Care, konsultasjoner hos lege, psykolog og fysioterapeut uten. Ut fra problemstilling kan du som ansatt bestille time direkte til aktuell fagkompetanse ved å benytte booking funksjonen på denne siden. For å unngå lang ventetid hos Aker Care har vi valgt å legge begrensninger på bruken av tjenesten. For en og samme problemstilling er begrensningen tre konsultasjoner hos lege og fem konsultasjoner hos fysioterapeut og psykolog. Personalegen i Aker Care erstatter ikke fastlegen, men skal fungere som et supplement til denne.

Utrednings og behandlingsformidling

Personalhelsetjenesten bistår med formidling av timer til utredning og behandling.

Vi har god kunnskap om helsetilbudet lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi bruker denne kunnskap til finne ledig kapasitet hos riktig kompetansemiljø, slik at du unngår å stå unødig i helsekø. Har du behov for bistand til å finne ledig kapasitet kan du benytte bookingfunksjonen på denne siden.

Helsekontroller

Personalhelsetjenesten gjennomfører forebyggende helsekontroller som ikke er lovpålagt i henhold til arbeidsmiljøloven. Tilbudet blir gitt avdelingsvis ved at vi legger ut påmeldings info på intranett til aktuell avdeling eller via mail direkte til de ansatte.

Planen er å gjennomføre ca 2000 slike helsekontroller hvert år.

Egenbetaling eksterne tjenester

Alle undersøkelser og behandlinger utenfor våre Aker Care sentre, inkludert leger, manuellterapeuter og kiropraktorer, må betales av den ansatte. Dette gjelder også for røntgen, CT, MR, ultralydundersøkelser etc.

Egenandel

Alle tjenester på Aker Care sentrene er gratis for ansatte i de selskapene som har en tjenesteavtale med Aker Care. Kostnadene er dekket gjennom en årlig avgift betalt av selskapene. Imidlertid må den ansatte betale en egenandel på 180,- kr per konsultasjon for personlige helseproblemer (ikke arbeidsrelatert).