Hvem vi er og hva vi gjør

Aker Care er helsetjenesten for de fleste selskaper i Aker ASA-porteføljen. Aker Care tilbyr et omfattende utvalg av tjenester innenfor bedriftshelse, personalhelse og helsefremming. Målet vårt er å tilby de ansatte og ledelsen i bedriftene de beste løsninger og råd i forhold til helseutfordringer i bransjen og derigjennom holde våre ansatte sunne og trygge, hver dag.

For å bestille en time eller tjeneste hos Aker Care, gå til vårt online booking system. For andre henvendelser eller spørsmål ring oss på telefon: 40 00 48 50

Følgende selskaper har avtaler om tjenester fra Aker Care for alle eller avdelinger av sine ansatte:

  • Aker Solutions
  • Aker BP
  • Altus Intervention
  • Aker Energy
  • Aker Offshore Wind
  • Aker Carbon Capture
  • Aker Clean Hydrogen
  • Benestad
  • Cognite
  • Rainpower

Alle fast ansatte i Norge i disse bedriftene har tilgang til Aker Care tjenester, med unntak av noen få steder hvor en lokal leverandør av helsetjenester er avtalt.

Det er vårt mål å tilby de fleste helsetjenestene så nær arbeidsplassen som mulig. Derfor har vi etablert Aker Care sentrene på Fornebu, Stavanger, Bergen og Trondheim hvor vi yter et bredt spekter av tjenester og aktiviteter. Enkelte tjenester tilbys også på Aker Solutions lokasjonene Moss, Tranby, Ågotnes, Kristiansund, Kristiansand og i Sandnessjøen. For flere detaljer, vennligst klikk på den lokasjonen du ønsker informasjon om.

Helsepersonell fra Falck Helse  er under kontrakt for å levere de fleste tjenestene for Aker Care.