Zika virus oppdatering

Ifølge nye rapporter fra International SOS, er ikke Zika viruset bare tilstede i deler av Sør- og Mellom-Amerika. Det har også vært rapportert sporadiske tilfeller av Zika virus i befolkningen eller tilreisende i en rekke land i Asia og Stillehavsområdene siden 2013. Påskeøya, Cook Islands, Fiji, Fransk Polynesia, Indonesia, Malaysia, Maldivene, New Caledonia, Salomonøyene, Thailand og Vanuatu kan ha mygg med Zika virus som i noen tilfeller kan infisere mennesker. Det synes å være en økende overføring per i dag, selv om situasjonen kan ha endret seg ettersom som testing og overvåking er økt.

Verdens helseorganisasjon gjør oppmerksom på at sammenhengen mellom Zika virus og fødseldefekten microcephali og andre nevrologiske abnormiteter “utgjør en ekstraordinær hendelse» og har erklærte situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Zika er en virusinfeksjon som spres via myggstikk. Stadig flere land i Sør- og Mellom-Amerika rapporterer nå om tilfeller og utbrudd av Zikafeber. Samtidig er det observert en økning av fosterskaden mikrokefali i berørte områder.  Verdens helesorganisasjon og Folkehelseinstituttet fraråder nå gravide kvinner å reise til områder som er berørt av zikavirus.

 

Les mer: