Velkommen tilbake på kontoret – gå igjennom vår ergonomiske sjekkliste!

Endelig kan vi komme tilbake til kontoret og arbeidsplassen. Ønsker du å gjøre en egenevaluering av hvordan din arbeidsstasjon er satt opp? Klikk her for ergonomisk sjekkliste.

Noen viktige ergonomiske prinsipper:

  • Varier arbeidsstillingen i løpet av dagen og kjenn at du sitter eller står behagelig.
  • Pust godt, slapp av i skuldrene og sørg for god støtte til underarmene.
  • Ta korte pauser gjennom dagen og gå gjerne turer i lokalet eller i trappen.
  • Regelmessig trening forebygger muskel- og skjelettplager. Bli gjerne med på treningstimene til Aker Care, se digitale og lokale treningstilbud på akercare.com/booking.
  • Ved behov for ergonomisk oppfølging individuelt eller som gruppe, ta kontakt med din lokale Aker Care klinikk