Webinar: Ergonomi på arbeidsplassen; for operatører og kontoransatte

Visste du at rundt 1 million ansatte i Norge rapporterer om muskel- og skjelettplager den siste måneden, og at disse plagene helt eller delvis skyldes jobben? Heldigvis kan plagene forebygges hvis man jobber systematisk med ergonomi og forebyggende faktorer.

Webinar:
9 april kl 11:00 – ergonomi for industrien (norsk tale, tekstet på engelsk)
9 april kl 13.00 – ergonomi på kontoret (norsk tale, tekstet på engelsk)

Registrer din deltakelse her. 
Det er felles påmelding til webinarene, du mottar link og velger om du vil se et eller begge webinarene. 

Du vil lære om årsaker til muskel- og skjelettplager, hvordan arbeidsgiver og arbeidstakere kan jobbe forebyggende sammen, og hva du selv kan gjøre.
Foredragsholder er Kjell-Egil Bogfjellmo Haug, HMS-rådgiver og bedriftsfysioterapeut i Aker Care.

 

 

 

 

 

 

 

Merk: webinarene blir tilgjengelig i opptak på akercare.com fra 10. april.Visste du at rundt 1 million ansatte i Norge rapporterer om muskel- og skjelettplager den siste måneden, og at disse plagene helt eller delvis skyldes jobben? Heldigvis kan plagene forebygges hvis man jobber systematisk med ergonomi og forebyggende faktorer.

Webinar:
9 april kl 11:00 – ergonomi for industrien (norsk tale, tekstet på engelsk)
9 april kl 13.00 – ergonomi på kontoret (norsk tale, tekstet på engelsk)

Registrer din deltakelse her. 
Det er felles påmelding til webinarene, du mottar link og velger om du vil se et eller begge webinarene. 

Du vil lære om årsaker til muskel- og skjelettplager, hvordan arbeidsgiver og arbeidstakere kan jobbe forebyggende sammen, og hva du selv kan gjøre.
Foredragsholder er Kjell-Egil Bogfjellmo Haug, HMS-rådgiver og bedriftsfysioterapeut i Aker Care.

 

 

 

 

 

 

 

Merk: webinarene blir tilgjengelig i opptak på akercare.com fra 10. april.