Årets influensavaksine 2022/23

Årets influensavaksine er straks tilgjengelig hos Aker Care. I tabellen under ser du datoer og detaljer for vaksinasjon for hver lokasjon/selskap.

Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av oktober/november. Full beskyttelse oppnås etter én til to uker. Risikogruppene for influensa, Covid-19 og andre luftveisvirus er delvis overlappende. Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av visse typer influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner.

Risikogrupper som særlig bør vaksineres mot influensa:

  • Personer som er 65 år eller eldre.
  • Personer med kroniske lungesykdommer (inkludert astma), hjerte/karsykdommer, diabetes mellitus (både type 1 og type 2), nyresvikt, leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
  • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).
  • Personer med alvorlig overvekt (BMI> 40).
  • Gravide etter uke 12 (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine etter konsultasjon/godkjenning fra lege.

Lokasjon/Selskap

Dato

Tidspunkt

Booking

Fornebu: Aker BP

Lysaker: Aker BP

Lysaker: Aker BP

03.11.2022

09.11.2022

01.12.2022

12.30 - 15.00

12.00 - 15.00

12:30 - 14:30

Drop-in Aker BP Fornebu

Drop-in Aker BP Lysaker

Drop-in Aker BP Lysaker

Fornebu: Aker Energy

17.10.2022

11.00 - 11.30

Drop-in i kundens lokaler

Fornebu: Aker Biomarine

17.10.2022

09.00 - 11.30

Drop-in i kundens lokaler

Fornebu: Aker Offshore Wind

11.10.2022

11.45 - 13.45

Drop-in i kundens lokaler

Fornebu: Aker Horizon Assets

11.10.2022

14.00 - 15.00

Drop-in i kundens lokaler

Fornebu: Aker Carbon Capture

11.10.2022

09.00 - 10.30

Drop-in i kundens lokaler

Fornebu: Aker Solutions

11.11.2022

15.11.2022

16.11.2022

23.11.2022

Moss: Aker Solutions

30.09.2022

07.10.2022

09.00 - 14.00

Drop-in i kundens lokaler

Tranby: Aker Solutions

13.10.2022

20.10.2022

09.00 - 15.00

Drop-in i kundens lokaler

Tranby: Benestad

13.10.2022

08.00 - 10.00

Drop-in i kundens lokaler

Stavanger: Jåttåvågen

17.10.2022

21.10.2022

24.10.2022

12.30 - 14.30

09.00 - 11.00

12.30 - 14.30

Drop in J10-15A

Drop in J10-M7

Drop in J10-15A

Stavanger: BP Gården Forus

25.10.2022

12.30 - 14.30

Drop-in i kundens lokaler

Ågotnes: Aker Solutions

18.10.2022

25.10.2022

12.30 - 14.00

09.30 - 11.30

Drop-in hos Aker Care

Sandsli: Aker Solutions

20.10.2022

26.10.2022

09.00 - 11.30

09.00 - 11.30

Drop-in hos Aker Care

Mongstad

TBD

Informasjon kommer

Kristiansund

02.11.2022

Drop-in i kundens lokaler

Sandnessjøen

TBD

Informasjon kommer

Trondheim

25.10.2022

01.11.2022

08.30 - 11.00

08.30 - 11.00

Drop-in hos Aker Care

Vennligst merk at før du kan få vaksinen må du fyllet ut en egenerklæring. Vennligst fyll ut og ta med deg skjema når du kommer til vaksinering. Skjema vil også være tilgjengelig på klinikken/vaksinasjonsstedet.

Merk: Vaksinen er gratis for alle faste ansatte. Eksterne og innleide må betale 425 kroner.

Kort om influensavaksinen:
Influensavirus endrer seg hele tiden. Effekten av vaksinen avtar over tid. FHI anbefaler derfor at vaksinen tas årlig. Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber (sjeldent), samt ømhet der vaksinen er satt.