Årets influensavaksine 2021

Høsten nærmer seg, og med den årets vaksine mot sesonginfluensa. Vi vet ikke sikkert hvordan influensasesongen 2021/22 vil arte seg, men Folkhelseinstituttet har vurdert at årets sesong kan bli mer alvorlig enn tidligere.

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke alltid mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig. Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19.

Vi oppfordrer spesielt ansatte i risikogruppene om å ta årets influensavaksine (se liste over risikogruppene under)

Årets influensavaksine vil bli tilgjengelig hos Aker Care i uke 43 , i tabellen under ser du datoer og detaljer for vaksinasjon for hver lokasjon:


Vaksinen er gratis for alle faste ansatte. Eksterne og innleide må betale 400 kroner for vaksinen.

Vennligst merk at før du kan få vaksinen må du fyllet ut en egenerklæring. Vennligst print, fyll ut og ta med deg skjema når du kommer til vaksinering. Skjema vil også være tilgjengelig på klinikken/vaksinasjonsstedet.

Vaksinasjon er et av de viktigste forebyggende tiltakene for å unngå influensa. Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet bli kortere og sykdommen mildere når man er vaksinert. Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av oktober og november. Full beskyttelse oppnås etter én til to uker.

Følgende grupper anbefales spesielt å vaksinere seg:

 • Alle over 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (andre og tredje trimester), samt gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk hjerte- og karsykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko etter individuell vurdering av lege

Som alle andre legemidler kan også en vaksine gi bivirkninger. Vanlige bivirkninger er irritasjon og hevelse på injeksjonsstedet. Lett ubehag i form av feber, hodepine og tretthet kan forekomme i 1-2 dager etter vaksineringen. Alvorlige bivirkninger er sjeldne. I de fleste tilfeller er det snakk om en allergisk reaksjon.

Kilde: Norwegian Institute of Public Health (FHI)