God Kollega – Uke 1 – Sosial Støtte på Jobb Fremmer Mental Helse

Forskning viser at sosial støtte forbedrer livskvaliteten, evnen til å håndtere stress og psykologisk velvære. Betydningen av sosial støtte på jobben er derfor det første temaet i Aker Cares god kollega kampanje.

Studier indikerer at personer med tilstrekkelige sosiale relasjoner har 50 prosent mindre risiko for tidlig død sammenlignet med de som mangler eller opplever utilstrekkelige sosial støtte.

“Helsefordelene ved å oppleve sosial støtte er faktisk sammenlignbare med å slutte å røyke eller det å være fysisk aktiv,” sier Jan Martin Berge, psykolog i Aker Care.

Hjelper med å forhindre stress. God sosial støtte øker også evnen til å håndtere stress og kan påvirke genetiske og miljømessige sårbarheter, og dermed beskytte mot sykdommer. Sist men ikke minst har flere studier vist at det å ha et tilstrekkelig nettverk av støttende personer bidrar til psykologisk velvære.

Å ha et godt sosialt støttenettverk har følgende fordeler:

  • Følelse av tilhørighet: Å bruke tid med mennesker hjelper mot ensomhet, enten det er fiskevenner, søsken eller gode kolleger. Bare å det å vite at man ikke er alene gjør håndteringen av stress enklere.
  • Økt verdighet: Å ha venner rundt seg forsterker følelsen av at man er en god person som andre setter pris på.
  • Følelse av trygghet: En persons sosiale nettverk gir tilgang til informasjon, råd, veiledning og andre typer hjelp når det er nødvendig. Det er trygt å vite at man har folk å henvende seg til når det trengs.