Tips til bedre søvn

Visste du at søvnvansker er en av de vanligste helseplagene i befolkningen?

Rundt en tredel av den voksne befolkningen sliter med søvnen ukentlig. De som lider av søvnvansker rapporterer oftere om redusert livskvalitet og dårligere mestringsstrategier enn de som ikke har søvnvansker. Søvnvansker er assosiert med nedsatt kognitiv og intellektuell funksjon. Personer med kroniske søvnvansker har oftere redusert arbeidskapasitet, og flere norske studier har vist at søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for både langtidsfravær og varig uføretrygd.

Slik kan du få bedre søvn:

  1. Legg deg til samme tid hver kveld, og stå opp til samme tid hver morgen
  2. Unngå å sove på dagtid
  3. Unngå å drikke kaffe, te eller cola på kvelden. Større mengder alkohol forstyrrer også søvnen
  4. Fysisk aktivitet gir bedre søvn, men unngå hard trening rett før leggetid
  5. Unngå å legge deg sulten, men ikke innta et tungt måltid rett før leggetid
  6. Unngå emosjonelt og mentalt stress den siste timen før du skal legge deg.
  7. Unngå bruk av pc, nettbrett og mobil på senga
  8. Sørg for mørke, ro og moderat temperatur på soverommet
  9. Stå opp og gjør noe annet om du ikke får sove. Legg deg når du blir trøtt igjen
  10. Lær deg en avspenningsteknikk, bruk den ved oppvåkninger