Stillesittende arbeid? Fysisk aktivitet forebygger smerter og bedrer din helse!

Langvarig stillesittende arbeid eksempelvis foran PC belaster kroppen og kan øke risikoen for smerter i nakke, skuldre og underarmer/hender. For å unngå slike smerter er det viktig å skape både variasjon i arbeidsstillinger, ta avbrekk, samt trene de musklene som brukes når vi arbeider fremfor dataskjermen.

Kroppen vår er ikke bygget for å sitte i ro i samme stilling over lengre tid og i snitt sitter vi stille i 9 timer om dagen (1). Da blir det viktig å gjøre det vi kan for å variere arbeidsstillingen og bevege oss så ofte vi kan. Langvarig stillesitting uten regelmessig fysisk aktivitet kan også øke risikoen for en rekke livsstilssykdommer.

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Beregninger viser at fysisk aktive vinner i gjennomsnitt åtte leveår med god helse (kvalitetsjusterte leveår) i et livsløpsperspektiv, noe som innefatter både økt levetid og økt livskvalitet, sammenlignet med personer som er inaktive (2).

Hverdagsaktivitet slik som hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport/gåing og regelmessige pauser i løpet av arbeidsdagen, er viktig for å redusere stillesitting. Voksne bruker i snitt 60 prosent av sin våkne tid i ro. Helsemyndighetene anbefaler at lange perioder med stillesitting bør avbrytes med lett aktivitet. Stillesitting og tid i ro må byttes mot aktivitet med lav intensitet hvor man står, går eller rusler. Blant voksne er det vist at et par minutters regelmessige aktive avbrekk fra eksempelvis pc-bruk og annen langvarig stillesitting har positiv effekt på parametere som blodsukker- og insulinnivå (2).

Nyttige tips:

  • Ta mikropauser. Mikropauser er korte og hyppige pauser i løpet av arbeidsdagen gjerne der du reiser deg opp og tar en liten spasertur, en kort tur i trappen etc. Dette er spesielt viktig ved hjemmekontor hvor en kanskje ikke får så hyppige naturlige avbrekk som på kontoret
  • Varier sittestilling regelmessig. Unngå å arbeide med ensidige bevegelser fremfor skjermen i lang tid av gangen
  • Arbeid stående dersom du har mulighet. Dette øker forbrenningen og gir gode arbeidsforhold for både rygg, nakke og skuldre samt positiv belastning på vektbærende ledd som hofter knær og ankler
  • Hvis mulig, gjennomføre møter stående eller gående
  • Ta kaffepausen eller andre korte pauser stående eller gående
  • Unngå heisen – bruk trappen
  • Tren regelmessig både styrke og kondisjon. Finn en treningsform som  du trives med, gjerne sammen med andre for eksempel i regi av bedriftsidrettslaget eller Aker Care.

Kilder:

  1. Folkehelserapporten 2018 Folkehelseinstituttet
  2. Helsedirektoratet: Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet.