Bli Blodgiver!

14 juni er verdens blodgiverdag. Formålet med dagen er å skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.  Aker Care å sette fokus på blodgivning og oppfordre alle som har mulighet til å bli blodgivere.

Hver eneste dag utføres det 620 blodoverføringer på norske sykehus. En halvliter av ditt blod kan redde tre liv. Til tross for fremskrittene innen teknologi og legevitenskap kan blod fortsatt ikke fremstilles kunstig.

Blodlagrene er en viktig del av Norges beredskap. Som blodgiver er du en aktiv deltaker i denne beredskapen. Mange tenker nok at blod hovedsakelig trengs ved ulykker og akuttsituasjoner, men det er bare en del av mange bruksområder for blodet som blodbankene tapper. En svært stor andel av blodet som tappes brukes i behandling av kreftpasienter og kronisk syke personer. Disse pasientene er avhengig av at sykehusene til enhver tid har blod tilgjengelig for å overleve. Hvert år trenger også mange fødende kvinner blodoverføring.

Du kan melde deg som blodgiver ved alle landets blodbanker eller giverstedene i Norge, ved å registrere deg som blodgiver på nettstedet www.GiBlod.no. Når du melder deg som blodgiver her går din påmelding til den valgte blodbanken. Det kan ta litt tid fra du melder deg til du hører fra blodbanken. Ring dem gjerne dersom du ikke har hørt noe etter to måneder

Det tar kun en halv time å gi blod og den halve literen du gir kan potensielt redde tre liv.

Hovedregelen er at du kan melde deg som blodgiver hvis du:

  • er mellom 18 og 60 år
  • føler deg helt frisk
  • veier over 50 kg
  • ikke er i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod

Blodoverføring må ikke skade verken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer Blodbanken hver blodgiver nøye før de eventuelt får gi blod.