Opptak av webinar om sykefravær – for ledere og ansatte

Aker Care ønsker å sette fokus på hvordan man skal jobbe med utfordringer og belastninger i forbindelse med sykefravær, dette gjelder både ledere og ansatte. Foredragsholder er Aker Care organisasjonspsykolog Kim Andre Myhrvold.

Sykefravær – webinar for ansatte
• Hvordan ta vare på deg selv mens du er sykemeldt? Hvilke plikter har du som ansatt i sykefraværsoppfølging?
• Klikk her for å se  webinaret for ansatte på norsk
• Klikk her for å se webinaret for ansatte på engelsk

Sykefravær – webinar for ledere
• Hvordan kan du som leder følge opp ansatte som er sykemeldt? Hvordan jobbe med arbeidsmiljø for å forebygge sykefravær blant dine ansatte?
• Klikk her for å se  webinaret for ledere på norsk
• Klikk her for å se webinaret for ledere på engelsk

Merk: både ledere og ansatte kan kontakte Aker Care direkte dersom det er behov for bistand og støtte i forhold til sykefravær eller risiko for sykefravær.