Opptak av webinar: Ergonomi på arbeidsplassen; operatører og kontoransatte

Rundt 1 million ansatte i Norge rapporterer om muskel- og skjelettplager den siste måneden, og plagene skyldes helt eller delvis arbeidsrelaterte forhold. Heldigvis kan plagene forebygges hvis man jobber systematisk og forebyggende med ergonomi, men hvilke tiltak vet vi fungerer?

Arbeid over skulderhøyde, med dataverktøy, i ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske belastninger som kan gi en økt risiko for plager. Nyere forskning viser at også psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som lav kontroll over arbeidet og konflikter på jobb kan utløse muskel- og skjelettplager. Derfor er det viktig å jobbe forebyggende med fysiske, psykologiske og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som kan bedre ergonomien til de ansatte.

For å få til det forebyggende arbeidet er god kommunikasjon og godt samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgiver, verneombud og Aker Care (BHT) viktig. De ansatte må kommunisere eventuelle utfordringer og forslag til løsninger på ulike ergonomiske arbeidsforhold, og arbeidsgiver bør legge til rette for at de ansatte kan jobbe uten økt risiko for muskel- og skjelettplager. Aker Care bistår som en nøytral, faglig og rådgivende part.

Forebyggende tiltak mot mekanisk eksponering for de ansatte kan være hjelpemidler som arbeidsbord i industrien med heve- og senkemuligheter, oppheng for gjenstander som skal jobbes på/med over tid, innstilling av kontorarbeidsplassen, vibrasjonsreduserende tiltak på håndholdte verktøy eller hjelpemidler for å unngå tunge løft i ugunstige stillinger.

Pyskososiale og organisatoriske eksponeringer kan forebygges med tydeliggjøring av krav i arbeidsoppgaver, tilrettelegge for autonomi i arbeidet, rullering av ansatte på tyngre arbeidsoppgaver og tydelig rolleavklaring.

Det finnes flere forebyggende tiltak som lønner seg, og da hjelper vi i Aker Care gjerne til hvis det skulle være behov. For mer informasjon se våre webinarer om ergonomi under.

Ergonomi i industrien:

Ergonomi på kontoret:

Kilder: STAMI, NOA, NAV