Q2 kampanje – Quiz – vinnerne er trukket, se fasit på spørsmålene!

Tusen takk for at så mange deltok på quiz i vår Q2-kampanje om sosial helse. Totalt fikk vi inn 770 besvarelser! Alle vinnere er nå trukket ut og kontaktet, og sko (Mizuno Wave Sky 7) blir sendt ut fortløpende.

Under følger spørsmålene med riktig svar markert i fet skrift. Aker Care ønsker dere alle en god sommer, og vi håper at noen av dere får glede av nye løpesko!

 • Hvilke av følgende faktorer påvirker helsen vår mest i negativ forstand? (Holt-Lunsted, J., Robies, TF & Sbarra, DA. 2017)
  • Luftforurensing
  • Overvekt
  • Ensomhet
  • Fysisk inaktivitet
 • I følge forskning, hvor mange prosent øker risikoen for demens hvis man er kronisk ensom og isolert? (Akhter-Khan et al, 2021)
  • 10%
  • 30%
  • 50%
  • 60%
 • Hvor mange sigaretter må man røyke hver dag før det påvirker helsen din negativt i like stor grad som ensomhet? (Holt-Lunstad, J., Robles, TF & Sbarra, DA. 2017)
  • 5stk
  • 10stk
  • 15stk
  • 20stk
 • Hvor mange ganger øker sannsynligheten for at du har god generell helse hvis du scorer høyt på følelse av samfunnstilhørighet sammenlignet med hvis du scorer lavt? (Michalski, Diemert et al. 2020)
  • Rundt dobbelt så mye
  • Rundt tre ganger så mye
  • Rundt fire ganger så mye
  • Det er det samme
 • Hvor mye øker sannsynligheten for at du lever lenger hvis du føler du har sterke og gode sosiale relasjoner? (Holt-Lundstad, Smith & Layton. 2010)
  • 10%
  • 30%
  • 50%
  • 60%
 • FHI har publisert fem grep for økt hverdagsglede som har god vitenskapelig dokumentasjon. Hvilke andre aktiviteter mener de gir økt hverdagsglede i tillegg til 1) å være oppmerksom, 2) fortsette å lære og 3) å gi/bidra?
  • 4) Være aktiv og 5) spise sunt
  • 4) spise sunt og 5) sove nok
  • 4) Knytte band og 5) være aktiv
  • 4) Gå til legen og 5) sove nok
 • Rundt 44% av den norske befolkningen er plaget av ensomhet viser tall fra SSB. Hvor mange minutter hver dag bør man snakke med noen man bryr seg om for at du og de øker livskvaliteten? Til info er dette tema for verdensdagen for psykisk helse i oktober. (https://www.verdensdagen.no/tema-2024)
  • 5 minutter
  • 8 minutter
  • 10 minutter
  • 15 minutter