Q2 Kampanje: Fakta om vaksinene og hvem som anbefales å ta oppfriskningsdose

I årets Q2 kampanje ønsker Aker Care å sette fokus på viktigheten av revaksinering. God vaksinedekning bidrar til bedre folkehelse, lavere forbruk av antibiotika samt beskytter den enkelte fra alvorlig sykdom. Voksne bør, som hovedregel, revaksinere seg hvert 10 år. Aker Care tilbyr derfor nå oppfriskingsvaksine til ansatte som har behov for det.

 Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge gjelder alle fra 0 til 16 år. I voksen alder må du selv ta ansvar for at vaksinasjonene dine er oppdatert. Ikke alle vaksiner gir livslang beskyttelse, og noen vaksiner bør derfor få oppfriskning.

Oppfriskningsvaksinasjon anbefales både for individuell beskyttelse mot alvorlig sykdom og for å holde høy beskyttelse i befolkningen, såkalt flokkimmunitet. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor vokse å revaksinere seg hvert 10 år mot difteri, stivkrampe (tetanus), kikhoste og polio.

Jeg har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet, er ikke jeg nok vaksinert da?
Ikke alle vaksiner du tar som barn gir livslang beskyttelse. Noen vaksiner behøver oppfriskning.
Sjekk din vaksinasjonsstatus på Helsenorge, eller ta denne enkle testen.

Hvem bør ta vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe (tetanus) og polio?
– Alle personer som er grunnvaksinert mot difteri, tetanus, kikhoste og polio bør få en oppfriskningsdose hvert 10 år.
– Voksne som ikke tidligere er vaksinert med tre doser vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio bør sørge for at de får dette (grunnvaksinasjon).
– Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke planlegger utenlandsreise.

Hvem bør ta vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)?
– Alle voksne som ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen meslinger bør vaksineres med minst èn dose MMR-vaksine.  Det er ikke behov for oppfriskningsvaksine
– Voksne personer som er fullvaksinert med to doser MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet trenger ikke flere vaksinedoser.

  • Voksne født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått sykdommen meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.
  • Voksne født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger. Noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefales disse å ta én dose MMR-vaksine.
  • Voksne personer født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet, trenger ikke flere doser. De som er født i 1970 eller senere som ikke har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet, er usikre på om de har fulgt programmet, eller som ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. Her anbefales det å ta én dose MMR vaksine.

Hvordan kan jeg finne ut hvilke vaksiner jeg har tatt?
Du kan se din vaksinasjonsstatus på Helsenorge.
Er du født før 1995 er det ikke sikkert du finner barnevaksinasjonene dine på Helsenorge (kun 5 fylker var med i prosjektet med registrering fra 1976-1995). Da kan du lete etter vaksinasjonskortet ditt fra skolen. Eventuelt  kan man høre med en foresatt, om de husker du har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet.

For å se hvilke dager vaksinasjon er planlagt på din lokasjon og for å bestille time – klikk her.

Nedenfor kan du se to korte videoer med våre egne Aker Care-leger som forklarer mer om vaksinene:

Les mer om sykdommene vaksinene beskytter mot her.