Riktig bruk av hørselsvern beskytter deg mot hørselstap og kronisk øresus

Hørselstap forårsaket av støy er uhelbredelig. Har du først pådratt deg en hørselskade, så er det permanent. Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. Aker Care ønsker derfor å sette fokus på hørselskade forårsaket av støy og hva du kan gjøre for å forebygge det. 

I denne artikkelen finner du en video og en faktatekst om teamet.

Video: Under finner du en informativ video hvor du lærer mer om støyindusert hørselstap og hvordan du bruker hørselsvern.

Faktatekst

Forebygging av støyskader

Støy defineres som uønsket lyd. Støyeksponering er den best dokumenterte risikofaktoren for hørselsskade i arbeidsmiljøsammenheng. Vedvarende høye støynivåer og impulsstøy kan føre til nedsatt hørsel og øresus.

Støy kan også ha andre virkninger på helsen, selv ved lydtrykknivåer lavere enn det som kan gi hørselsskade. Forskning har vist at støy kan gi økt risiko for symptomer på stress og medføre fysiologiske endringer i hjerte- og karsystemet (økt blodtrykk). Støy kan også medføre økt risiko for arbeidsskader ved at man ikke oppfatter eller forstår signaler riktig, eller ved at fare- og varselsignaler overdøves. Tretthet, irritasjon og redusert konsentrasjonsevne og oppmerksomhet kan også være konsekvenser av støy.

For å forebygge støyskader er det laget et regelverk som skal beskytte arbeidstakere mot helseskadelig støy.

Vær oppmerksom på at personlig verneutstyr (PVU) er den siste tiltaksbarrieren, og at alle andre barrierer bør evalueres og implementeres først. Se tiltakspyramiden

Hørselskade

Forskning har vist at hørselen kan bli gradvis skadet ved stadig eksponering for en middelverdi på over 80-85 desibel (dB) i løpet av en åtte timers arbeidsdag (kontinuerlig lyd), og hørselsskade og øresus kan oppstå umiddelbart ved eksponering for et kortvarig lydtrykk på >130 dB (impulslyd). Støy over 85 dB eller impulslyd over130 dB gir stor risiko for skade av hørselen Regelverket stiller ingen krav til bruk av hørselvern ved støy under 80 dB. Men dersom støy mellom 80 – 84 dB skal arbeidsgiver stille hørselvern tilgjengelig.  Ansatte skal også bli informert om den potensielle risikoen for varig hørselskadeVed støy over 85 db er faren for hørselskade stor, og hørselvern er obligatorisk.

Hørselvern

Vi har ulike typer hørselvern:

 1. Øreklokker
 2. Ørepropper – universal (engangs)
 3. Ørepropper – individuelle (formstøpte)
 4. Dobbelt hørselvern: øreklokker + ørepropper

Det er viktig å ha kjennskap til hvilke faktorer som kan påvirke hvor effektiv beskyttelsen er. Faktorer som reduserer reell dempningsverdi på hørselsvernet er:

 • Lavfrekvent støy (f.eks. maskinstøy)
 • Kommunikasjon i øreklokkene
 • Tykke brillestenger
 • Hår mellom huden og øreklokken
 • Feil innsetting av ørepropper
 • Øreklokkene er plassert utenpå innmaten i hjelmen

Hørselvernet må være riktig tilpasset og må benyttes i hele eksponeringstiden. Hørselvernet må skiftes eller vedlikeholdes regelmessig for å sikre at det gir tilstrekkelig beskyttlese.

Bæretid hørselsvern:

 • 100% bæretid: gir forventet beskyttelse
 • 99% bæretid: 5 minutters «slurv» i løpet av dagen minsker hørselsvernets effekt merkbart
 • 90% bæretid: gir ikke lenger sikker beskyttelse

Oppfordring: Gjør alltid en risikovurdering før du starter på en oppgave. Tenk på helsen din og bruk riktig hørselsvern.

 

Kilder:

 • Lie et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89(3): 351-72
 • Skogstad et al. Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise. Occup med 2016; 66(1): 10-16
 • Dzhambov et al. Occupational Noise Exposure and the Risk for Work-Related Injury: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Work Expo Health 2017; 61 (9): 1037-1053
 • Lie et al. Støy i arbeidslivet og helse. STAMI-rapport nr 10, årgang 14, Oslo: STAMI, 2013.
 • Lie A et al. Støy i arbeidslivet og helse. STAMI-rapport/-nr 10, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2013.
 • Lie et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89(3): 351-72
 • Dobie RA. The Burdens of Age-related and Occupational Noise-Induced Hearing Loss in the United States. Ear Hear 2008; 29(4): 565-577