Kontorergonomi – variasjon og bevegelse forebygger smerter!

 

Stillesittende arbeid fremfor PC-en belaster kroppen og kan øke risikoen for smerter i nakke, skuldre, underarmer og hender. For å unngå smerter er det viktig å skape både variasjon i arbeidsstilling og trene de musklene som brukes når vi arbeider fremfor dataskjermen.

Kroppen er ikke bygget for å sitte i ro i samme stilling over lengre tid og i snitt sitter vi stille i 9 timer om dagen. (1) Da blir det viktig å gjøre det vi kan for å variere arbeidsstillingen og beveger oss så ofte vi kan.

Studier har vist at det å arbeide med tastatur og mus i mer enn 4 timer pr dag øker risikoen for nakkesmerter, smerter i underarmer/ hender og skulderplager. Fordelingen av arbeidsperioder og pauser vil også kunne ha betydning for hvorvidt man utvikler smerter (2)

At noen opplever smerter på grunn av stillesittende arbeid skyldes ofte at de sitter i fastlåste arbeidsstillinger og spenner muskulatur i nakke og skuldre. Spente muskler blir ømme. Målrettet styrketrening som styrker muskler og ledd forebygger fremtidige smerter. Det løser også opp muskelspenninger og bidrar som behandling dersom en allerede opplever smerter.

Regelmessige aktive avbrekk fra PC-bruk har også positiv effekt på parametere som blodsukker og insulinnivå. (3)

Nyttige tips:

  • Ta mikropauser. Mikropauser er korte og hyppige pauser i løpet av arbeidsdagen
  • Varier sittestilling regelmessig. Unngå å arbeide med ensidige bevegelser fremfor skjermen i lang tid av gangen.
  • Arbeid stående (hvis du har en hev/senk pult). Dette øker forbrenningen og gir gode arbeidsforhold for både rygg, nakke og skuldre samt positiv belastning på vektbærende ledd som hofter knær og ankler.
  • Ta kaffepausen eller andre korte pauser stående eller gående
  • Unngå heisen – bruk trappen
  • Tren regelmessig – styrketrening forebygger muskelsmerter og ubehag

Klikk her for å gjennomføre en egenevaluering av kontorarbeidsplassen din

Kilder:

  1. Folkehelserapporten 2018 Folkehelseinstituttet
  2. Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø /NOA – arbeid ved tastatur.
  3. Helsedirektoratet: Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet.