Movember

Måneden for å la barten gro og skape fokus på prostatakreft og menns helse er her. Movember er en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse, med fokus på prostatakreft, testikkelkreft, psykisk helse og forebygging av selvmord.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn. Risikoen for å få prostatakreft i løpet av livet er cirka 15%. Risikoen for å dø av prostatakreft er cirka 3% – det vil si at de fleste som får sykdommen, ikke dør av den.

Årsakene til prostatakreft er ikke kjent, men det er funnet sammenhenger med alder, arv, hormoner, kosthold og nivå av fysisk aktivitet. En regner med at omtrent 10% av tilfellene har sammenheng med arv.

Symptomer
I mange tilfeller gir ikke kreft i prostata merkbare symptomer i tidlig fase av sykdommen. De vanligste symptomene er:

 • Vannlatingsbesvær; hyppig vannlating, vansker med å få tømt seg skikkelig, vansker med å komme i gang med vannlatning eller plutselig tapt evne til tømme blæren.
 • Blod i urinen.
 • Tretthet og vekttap er sene symptomer.
 • Hos noen kan de første symptomene komme som følge av spredning av sykdommen. Symptomene vil da vanligst komme fra skjelettet i form av smerter.

Hvordan stilles diagnosen?
Det er ingen enkel, endelig test for prostatakreft. Din lege vurderer risikoen for å ha prostatakreft basert på en rekke faktorer; symptomer, PSA-nivå og resultatene av prostataundersøkelsen din, samt alder og familiehistorie.

 • PSA (prostata spesifikt antigen): blodprøve
 • Urinprøve: for å se etter blod eller tegn til infeksjon.
 • Undersøkelse av prostata kjertelen
  • Legen kan da få et inntrykk av størrelse og form på kjertelen, og svulster kan noen ganger kjennes som harde knuter i kjertelen.

Dersom undersøkelsene skaper mistanke om prostatakreft, henvises pasienten til spesialist for videre utredning med blant annet vevsprøver og billeddiagnostikk.

Bør du sjekke deg?
Ut fra nåværende kunnskap er rutinemessige PSA-målinger ved generelle helsekontroller av friske menn ikke anbefalt av norske myndigheter og fagpersoner. Dette er fordi det ikke har blitt bevist at fordelene vil oppveie risikoen.

Unntaket er:

 • Dersom det er opphopning av kreft i prostata, eggstokk eller bryst i familen.
 • Dersom man har tre eller flere nære slektninger med prostatakreft (uansett alder) eller har to nære slektninger med prostatakreft under 60 år.

Noen menn ønsker å ta denne testen uansett. Det er da viktig å være klar over begrensningene ved testen, og være klar over alle de problemer og helseplager et forhøyet testresultat kan medføre.

Psykisk helse
Alle, uansett alder, kan rammes av psykiske problemer. Mange menn synes det er vanskelig å snakke om problemene sine og unngår å søke hjelp når de trenger det, til tross for den skadelige effekten dette kan ha. Det er viktig å være proaktiv når det gjelder psykisk helse. Vær obs på risikofaktorer og symptomer, og hold kontakten med venner og familie.

Risikofaktorer:

 • Tidligere psykiske problemer i familien eller egen bakgrunn
 • Bruk av narkotika og alkohol
 • Alvorlig sykdom
 • Isolasjon eller ensomhet
 • Arbeidsløshet, hjemløshet, konflikt eller annen stressende livssituasjon

Hvis du selv eller noen du kjenner er i faresonen er det viktig at du sier noe. Kontakt lege, fagperson, bedriftshelsetjeneste eller andre helsetjenester innen psykisk helse.

Les mer om movember og hvordan du kan engasjere deg på: no.movember.com   

Kilde: no.movember.com