Kontorergonomi – hvordan gjøre individuelle tilpasninger

God ergonomi handler i stor grad om å tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at kroppen har det bra når man jobber. Det er essensielt å gi kroppen muligheten til å jobbe aktivtnaturlig og variert.

I forbindelse med COVID-19 restriksjonene øker muligheten for at mange må sitte på en annen arbeidsstasjon/pult enn de vanligvis gjør og det er derfor viktig å gjøre individuelle tilpasninger av utstyret du har tilgjengelig for å optimalisere arbeidsstillingen og forebygge muskel og skjelettplager.

Videoen under demonstrerer de viktigst ergonomiske tilpasningene du kan gjøre for å oppnå en god arbeidsstilling. De aller fleste kontorstoler har justeringsmulighetene som er demonstrert i videoen, men på noen kontorstoler kan spaker/knapper være posisjonert litt annerledes.

 

Ergonomi på hjemmekontoret

En del jobber fremdeles hjemmefra og det kan være utfordrene med hensyn til ergonomi. Aker Care har også laget en kort instruksjonsvideo (3,5 minutter) som viser hvordan du kan få til god ergonomi når du jobber hjemmefra.