Informasjon om influensavaksinering 2020

Den 21.09.20 fikk vi informasjon fra FHI og helsemyndighetene om at all vaksinering av friske voksne, inkludert bedriftsvaksinering, må vente til etter 1. desember.  Dette fordi alle influensavaksinene i år skal være forbeholdt målgruppene frem til denne dato.

Målgruppene er personer i medisinske risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt.  Det er mangel på influensavaksiner, og myndighetene har derfor bestemt at målgruppene skal få tilgang til årets influensavaksine først. Kommunehelsetjenesten, de private apotekene og legekontorene er tildelt ansvaret for å utføre vaksineringen av risikogruppene. Dette betyr i praksis at Aker Care ikke får utlevert de vaksinene som vi har bestilt til bedriftsvaksineringen før etter 1. desember.

Aker Care må følge den prioriteringen som myndighetene har gjort, og vi oppfordrer ansatte som er i risikogruppene til å benytte de vaksinasjonsmulighetene som er nevnt ovenfor fram til 1.desember.

Risikogruppene er av FHI definert som, men ikke begrenset til, voksne over 65 år, voksne med astma, kronisk lunge-/hjerte-/nyresykdom, diabetes 1 og 2, nedsatt immunforsvar, ekstrem fedme eller som definert av lege.

Vi håper at det etter 1. desember fortsatt vil være tilgang på vaksiner og at disse gjøres tilgjengelig for andre enn risikogruppene. Dette vil vi komme tilbake med informasjon om så snart vi vet noe mer.

I mellomtiden oppfordrer vi alle som er i risikogruppene om å melde seg til det kommunale vaksinasjonstilbudet.  Hvis det er usikkerhet hos ansatte om de tilhører risikogruppene, ber vi dem ta kontakt til sin fastlege for kartlegging. Se https://www.fhi.no/nyheter/2020/billigere-influensavaksine for mer informasjon.

Vi beklager  den situasjonen som har oppstått, men vi må forholde oss til de retningslinjer som nå er gitt.  Vi følger situasjonen tett og om situasjonen og rådene fra Helse myndighetene skulle endres holder vi dere løpende orientert.