Hvordan har du det nå? Video: Hvordan kan du være en god kollega under pandemien?

Støttende og inkluderende kolleger er en suksessfaktor for et godt arbeidsmiljø. Du som kollega kan utgjøre en viktig forskjell. Under pandemien er det viktigere enn noensinne å være støttende og oppmerksom overfor dine kollegene.

I de to korte videomeldingene nedenfor gir psykolog Jan-Martin Berge deg råd om hvordan du kan være en god kollega under pandemien. Hovedfokuset er  å øke bevisstheten om muligheten og ansvaret alle har for å bidra til et godt og støttende arbeidsmiljø.

1. Hvordan være en omsorgsfull kollega når vi ikke møter hverandre så ofte fysisk og mange jobber heltid hjemmefra.

2. Hvordan være en omsorgsfull kollega offshore, videoen tar for seg utfordringer som kan oppstå offshore, og gir råd om hva du kan gjøre for å være en god kollega.