Hvordan har du det nå? 3 tips til å stryke din mentale helse!

Det siste året har vært krevende, og den mentale helsen vår er blitt satt under press. Koronapandemien førte til en dobling i angstsymptomer, og en tredobling i depressive symptomer. Flere sliter og har psykiske plager, unge og aleneboende sliter mest. Samtidig er fremtidsoptimismen høy, særlig blant unge.

I den korte video-beskjeden under gir psykologspesialist Jan-Martin Berge deg tre råd om hvordan du tar vare på og styrker din mentale helse.

Kilde: Modum Bad