Ergonomi ved mekaniske eksponeringer – variasjon er nøkkelen

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske, dette er viktig for både helse og sikkerhet.

Kroppen vår er bygget for å jobbe med varierte bevegelser og belastninger og ikke for ensformig arbeid over tid. Det er naturlig for kroppen å kunne veksle mellom sittende, stående og gående arbeid i løpet av dagen.

Det er i sunt å bruke kroppen og bevege seg, men dersom belastningen overskrider kroppens egne tålegrenser ved at den er for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager.

Grensen mellom fysisk akseptabel og skadelig belastning varierer fra person til person. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av varierende muskelstyrke og andre fysiske forutsetninger.

Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Det er viktig å vite at flere enkeltoperasjoner som hver for seg ikke er tunge, kan til sammen og over tid også føre til for høy totalbelastning. Muskel- og skjelettplager kan også skyldes en overbelastning på grunn av dårlig planlegging eller organisering av arbeidet – fordeling av arbeidsbelastninger etc.

Ergonomi: hvordan vi best tilpasser arbeidsoppgaver, teknikk og arbeidsmiljø til mennesket.

For å forebygge belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Også psykiske belastninger kan påvirke muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen. Eksempler er tidspress, styrt arbeid, krav til oppmerksomhet, konsentrasjon, presisjon og mellommenneskelige relasjoner.

Variert fysisk belastning skaper utvikling og styrke både fysisk og psykisk, og det er derfor viktig å tilrettelegge arbeidet slik at en kan oppnå dette.

Forebyggende tiltak:

 • Organiser og planlegg arbeidet slik at en kan oppnå gode og varierte arbeidsstillinger. Unngå tidspress og monotont arbeid
 • Benytt egnede tekniske hjelpemidler der det er hensiktsmessig og mulig. Sørg for at arbeidsplassen og arbeidsstillingene er godt tilrettelagt og tilpasset både personen og arbeidsoppgaven som skal gjennomføres
 • Gi rom for restitusjonspauser og mikropauser
 • Jobbrotasjon og jobbutvidelse gir både variasjon av oppgaver og arbeidsstillinger
 • Unngå framoverbøyde og vridde stillinger over tid. Stå nært det du jobber med
 • Unngå å jobbe i lengre perioder med armene over skulderhøyde og under knehøyde
 • Unngå tunge manuelle løft kombinert med rotasjon – bruk hjelpemidler eller vær to når en løfter
 • Unngå langvarig arbeid med vibrerende verktøy. Følg vibrasjonsmerkingen i henhold til brukstid
 • Intelligent trening – styrketrening av de musklene som blir eksponert i arbeidet øker tålegrensen og funksjonsevnen vår og har god forebyggende effekt i forhold til utvikling av muskel og skjelettplager

 

Kilder:

 • Arbeidstilsynet
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt