Ergonomi for operatører

Ergonomi handler om tilpassingen mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket, hvor målet er å unngå sykdom og belastningsskader. For operatører innebærer det at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert til hver enkelt.

Belastningsskader og smerter i muskel- og skjelettsystemet er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Om arbeidsgiver og arbeidstaker tar hensyn til hva som er god ergonomi på arbeidsplassen, kan dette bidra til å forebygge denne typen sykefravær. Årsakene til at muskel- og skjelettskader/smerter oppstår, kan ofte være at arbeidet blir for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Det ses f.eks. sammenheng mellom mye arbeid med armer hevet over skulderhøyde og skulderplager, og helkroppsvibrasjoner, som ved kjøring av truck og ryggproblemer.

Belastningsskadene oppstår når kroppens toleransegrense overskrides. Da er det den samlede summen av arbeidsoppgavene, som hver for seg ikke nødvendigvis er tunge, men som til sammen og over tid, fører til for høy belastning. Med god ergonomi og organisering av arbeidsdagen kan man unngå å overskride denne toleransegrensen.

Operatører utfører mange forskjellige oppgaver og hver gruppe med arbeidere blir eksponert for ulike typer belastninger. Men for alle operatører gjelder mange av de samme prinsippene man bør ta hensyn til for å ha best mulig ergonomi på arbeidsplassen:

 • Vi er alle forskjellige og vi har alle forskjellige toleransegrenser. Dette kan være ut ifra ulik erfaring, begrensninger, behov, kroppsmål, potensiale, fysisk form og forventninger. Derfor bør arbeidet i størst mulig grad tilpasses den enkelte.
 • Har man de hjelpemidlene og verktøyet man trenger for å utføre arbeidsoppgaven? Og er disse lett tilgjengelige, er de brukervennlige, kan de tilpasses og er de forståelige å bruke?
 • Faktorer for selve arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene som spiller inn er f.eks. støy, belysning, vibrasjoner, kjemikalier, tilkomst, underlag, avstander, høydeforskjeller, varighet, arbeidsstillinger, variasjon, løft/tungt arbeid og værforhold.
 • Psykososiale forhold kan også påvirke og forsterke totalbelastningen. For eksempel ved tidspress, høyt stressnivå, styrt arbeid og mellommenneskelige relasjoner.

En gjennomgang og kartlegging av arbeidsplassen kan gi klarhet i om ergonomien er optimal. Så lurer du på noe vedrørende din arbeidsplass, ta kontakt med oss i Aker Care, så kan vi hjelpe deg. Små endringer kan gjøre stor forskjell, forebygge sykefravær og skape trivsel.

Råd for god ergonomi for operatører: 

 • Sørg for at arbeidsplassen og arbeidsstillinger er tilpasset arbeidstakeren og arbeidsoppgaven.
 • Organiser og planlegg arbeidet slik at en kan oppnå gode og varierte arbeidsstillinger.
 • Organiser arbeidet slik at arbeidstakerne unngår tidspress og monotont arbeid (rullering).
 • Bruk gode hjelpemidler og arbeidsutstyr som passer til oppgaven.
 • Sørg for god og jevnlig opplæring og gi jevnlige tilbakemeldinger.
 • Lag rutiner for informasjon og medvirkning. Viktig med lav terskel for å kunne stille spørsmål.
 • Etabler tydelig fordeling av ansvar og roller.
 • Styrketrening av de musklene som blir eksponert i arbeidet øker tålegrensen og funksjonsevnen vår og har god forebyggende effekt i forhold til utvikling av muskel og skjelettplager

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader!

Kilder: