Coronavirus – retningslinjer for å besøke Aker Care

Hvis du har vært i områder med pågående smittespredning av Coronavirus de siste 14 dagene og/eller er definert som en nærkontakt* til et bekreftet tilfelle bør du IKKE oppsøke Aker Care klinikken, men avklare med oss pr. telefon hvilken bistand og rådgivning Aker Care kan gi deg.

Områder med pågående smittespredning per 12 mars 2020:
Utbredt spredning: Hubai provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Italia og Østerrike. For oppdatert informasjon gå til Folkehelseinstituttets hjemmeside.

For å unngå å smitte andre er det viktig at du IKKE møter opp på klinikken uten at dette er klarert med Aker Care personale.

Hvis du har vært i områder med pågående smittespredning siste 14 dager eller er definert som en nærkontakt OG opplever ett eller flere av følgende symptomer, ta kontakt med din fastlege på telefon eller legevakt på telefon 116 117 og informer om reisehistorikk og symptomer.

Vanlige symptomer

 • Hoste
 • Feber
 • Pustevansker

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Aker Care pr. telefon 40 00 48 50

* Definisjon av nærkontakt (høyrisikoeksponering)

Det skilles mellom «nærkontakter» som er eksponert for smitte, og «lavrisikokontakter» som kun er mulig eksponerte.

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.

Link til kilde (FHI)