God Kollega – uke 3 – Kollegastøtte kan dempe negativt stress

Uttrykket “Toleransevinduet” er knyttet til stresshåndtering og brukes for å beskrive sonen eller «vinduet» vi mennesker fungerer effektivt innenfor. Å ha gode kolleger rundt oss øker vår stresstoleranse og dette er derfor et viktig tema i «God Kollega»-kampanjen.

“Toleransevinduet” er en modell for å håndtere stress og opprettholde balanse.

“Vinduet kan være både smalt og bredt, og når det er stort, håndterer man stress på en god måte. Siden kollegastøtte bidrar til å utvide vinduet, bør alle sørge for å være omsorgsfulle og støttende kolleger,» sier Aker Care-psykolog Jan Martin Berge.

Hva er “Toleransevinduet”?

Gjennom livet opplever vi ulike grader av stress og belastning. Når vi er i det som kalles den optimale aktiveringssonen, føler vi oss forholdsvis komfortable og mentalt påkoblet i sosiale sammenhenger. Dette kaller vi “toleransevinduet”.

Når noe farlig eller stressende skjer, vil både kroppen og psyken aktiveres og kroppen skiller ut stresshormoner. Vi må velge mellom «fight, flight eller freeze». På mange måter kan kroppens reaksjoner fortelle om nervesystemet er over- eller underaktivert.

Når vi er overaktivert, er vi utenfor «toleransevinduet» og blir følelsesmessige reaktive og impulsive. Sansene skjerpes ved overaktivering. Vi blir overfokusert på noen få ting og slutter å prosessere komplekse tanker. Det blir vanskeligere å konsentrere seg om arbeidsoppgaver og vi tenker ikke lenger på konsekvensene av våre beslutninger. Derfor har vi en tendens til å ta forhastede beslutninger.

Hjertet slår fortere og pusten går raskere. Hendene kan bli klamme og vi kan skjelve.

I motsatt tilfelle, når vi er underaktiverte, kan vi bli likegyldige, demotiverte, usikre, pessimistiske og passive. Ting kan virke fjerne, og det blir vanskelig å være mentalt tilstede i det som skjer rundt oss.

På jobb ønsker vi å være i den optimale aktiveringssonen – innenfor “toleransevinduet” – men hendelser og situasjoner kan føre til at vi faller utenfor. Da kan en god kollega hjelpe deg med å komme tilbake til den optimale aktiveringssonen.