God Kollega – Uke 2 – Tilbakemelding og Anerkjennelse

Tilbakemelding og anerkjennelse reduserer arbeidsrelatert sykdom
Forskning viser at tilbakemelding og anerkjennelse av prestasjoner på jobb ikke bare motiverer oss og gjør oss bedre, men også reduserer arbeidsrelatert sykdom. Dette er derfor tema for uke to i Aker Cares «God Kollega»-kampanje.

Forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt viser at tilbakemeldinger og anerkjennelse forbedrer både helse og livskvalitet.

«Alle ønsker seg positive og konstruktive tilbakemeldinger, men hvis vi må velge, vil vi heller ha negativ tilbakemelding enn ingen. Det er noe å tenke på», sier Jan Martin Berge, psykolog i Aker Care.

Bedre prestasjoner og mindre helseplager
Tilbakemelding på prestasjoner kan bidra til sterkere læringseffekter, samt bedre prestasjoner og personlig utvikling. Det kan også redusere usikkerhet knyttet til forståelse av egen faglige rolle.

Å anerkjenne godt utført arbeid er også motiverende og kan blant annet bidra til å forhindre utbrenthet.
Blant de som sjelden eller aldri mottar tilbakemeldinger, er fem prosent “ganske” eller “veldig plaget” av arbeidsrelatert hodepine. I tillegg rapporterer 14 prosent av de ansatte i denne gruppen om arbeidsrelaterte smerter i nakken, skuldrene eller øvre del av rygg.
Til sammenlikning har ansatte som mottar tilbakemelding minst et par dager i uken betydelig lavere forekomst av slike plager, henholdsvis tre og åtte prosent.