Hjertestans – hva gjør du?

Hvert år får omtrent 3000 mennesker i Norge uventet hjertestans utenfor sykehus. De aller fleste tilfellene skjer i hjemmet.  I løpet av de første livsviktige minuttene er det som oftest ikke profesjonelle tilstede, og det kan være du som må ta deg av den alvorlig syke. Muligheten for å overleve hjertestans er 2-3 ganger så høy dersom hjerte- lungeredning (HLR) er startet før ambulansen ankommer. Hvert minutt som går uten at HLR startes, reduserer sjansen for å overleve med 7-10 %.

Når hjertet slutter å pumpe mister hjernen sin blodtilførsel og man vil miste bevisstheten i løpet av få sekunder. Ved hjelp av brystkompresjoner kan du opprettholde nødvendig sirkulasjon til hjernen og hjertet mens du venter på ambulansen.

  • Sjekk om personen er bevisst ved å riste forsiktig i vedkommende og se om han/hun reagerer på tilsnakk. Dersom ingen reaksjon, rop på hjelp.
  • Legg personen på rygg
  • Åpne luftveiene ved å bøye hodet bakover og løfte haken frem.
  • Se, lytt og kjenn etter pust. Hvis pusten er normal, overvåk i ytterligere 1 minutt og legg personen i stabilt sideleie dersom han/hun fortsatt puster normalt.
  • Dersom personen ikke puster normalt, ring 113 eller hvis mulig få noen til å gjøre det mens du starter HLR.
  • Start med 30 brystkompresjoner i et tempo av 100-120 kompresjoner pr minutt. Trykk midt mellom brystvortene med en dybde 5-6 cm.
  • Gi 2 innblåsinger. Åpne luftveien og klem igjen neseborene. Gi 2 korte innblåsinger av ca. 1 sekunds varighet, som avsluttes straks du ser brystkassen heve seg.
  • Gjenta kompresjoner og innblåsinger (30:2) til medisinsk personale ankommer.

Hvis hjertestarter er tilgjengelig, koble den på så raskt som mulig uten opphold i HLR. Slå den på og følg instruksjonene.