Back@work- Tilbake til den nye normalen

Bli med på webinar!

Koronapandemien ble en stor del av hverdagen vår både i 2020 og 2021. Enkeltpersoner, bedrifter og samfunn ble på ulike måter utsatt for mye stress og usikkerhet. Mange bedrifter måtte raskt innføre hjemmekontor uten mulighet til å kunne planlegge for denne omstillingen. Nå begynner mange arbeidsplasser sakte, men sikkert å gjenåpne kontorene og vi skal mer tilbake på vår tidligere arbeidsplass i løpet av høsten.

En tydelig plan og gode rutiner for re-etableringen av kontoret som arbeidsplass er viktig når en stor gruppe skal tilbake samtidig. Vi kan kalle denne prosessen for re-boarding. Vi mennesker er ulike og har forskjellige behov i en slik prosess. En involverende og trygg fremgangsmåte for å komme tilbake til arbeidsplassen danner grunnlag for at vi blir mer engasjert – og presterer bedre.  Det er viktig at ledere informerer om prosessen, gjenoppretter lojalitet, tydeliggjør forventninger om tilstedeværelse på arbeidsplassen versus hjemmekontor, gir rom for en overgangsperiode og erkjenner at arbeidshverdagen ikke nødvendigvis vil bli den samme som før.

Hvordan kan din arbeidsplass lykkes med denne prosessen og hvordan kan du som ansatt bidra?

Meld deg på webinar med vår psykolog Jan-Martin Berge. Tema er “Reboarding – tilbake til den nye normalen”.

  • 27. september kl. 10: 00-10: 30 på norsk
  • 27. september kl 12: 00-12: 30 på engelsk

Klikk her for å melde deg på webinaret.

Webinaret vil bli tilgjengelig i opptak her på akercare.com fra 29 september.