Aker Care støtter “Making of a Giant”

Johan Sverdrup-fase 1 prosjektet er inne i en utfordrende og hektisk periode med flere milepæler nå. Prosjektdirektør i Aker Solutions Stefan Johansson erkjente at det å levere kvalitetsarbeid på en stram timeplan i et så komplekst prosjekt ville medføre et stort arbeidspress i perioder. Han inviterte derfor Aker Care i et tidlig stadium av prosjektet til å hjelpe prosjektorganisasjonen med stressmestring både for ledere og medarbeidere

Ti “Working under Pressure” kurs med vekt på stress-bevissthet og motstandsdyktighet ble gitt av leder for Aker Care Ola Rønsen i Oslo og London sent i fjor og tidligere i år. Nylig ble ytterligere fire kurs gjennomført for Johan Sverdrup personell ved Mumbaikontoret i India. “Tilbakemeldinger fra våre prosjektmedarbeidere har vært svært positive, og vi føler at kurset har vært til stor hjelp for å lære hvordan større utfordringer og stress også kan brukes som positive triggere til å bedre effektivitet og arbeidskapasitet. Samtidig har kurset økt vår bevissthet om hvordan stress kan være skadelig for både fysisk og psykisk helse “, sier Merete Lieng, HMS leder på Johan Sverdrup.

Som en oppfølging av denne første kursserien, og i samarbeid med Rikke Olafsen Rokke fra Johan Sverdrup Academy, ble en ny modul “Leading under pressure” utviklet for disiplinledere og linjeledere i JS prosjektet. Fokuset i dette kurset er rettet mot hvordan man som leder kan oppdage og monitorere stress  i sitt team og hvordan tilnærme ansatte som utvikler symptomer på negativt stress. “I følge evalueringene fra de innledende «Leading under pressure» kursene i Oslo og London, har disse vært en stor suksess i vår prosjektorganisasjon, og vi vil fortsette å rulle ut dette programmet som støtte for ledere i Johan Sverdrup prosjektet sammen med vår klient Statoil», sier Lieng