Avhengighet – det finnes hjelp og støtte

Akan er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Antall henvendelser til Akan fra bekymrede arbeidsgivere og ansatte økte med 20 prosent i perioden fra 13. mars til 30. september. Antall henvendelser direkte fra personer med rus- og avhengighetsproblematikk økte med 42 prosent i samme tidsperiode.

Aker Care ønsker derfor å sette ekstra fokus på temaet avhengighet. Under finner du en kort video med Aker Care psykolog Jan-Martin Berge hvor han presenterer noen fakta om avhengighet og hvor han oppfordrer oss til å bry oss om hverandre.

Denne videoen kan gjerne brukes som et HSSE moment i avdelings- eller prosjektmøter. Ved å snakke om avhengighet kan vi bidra til større åpenhet om et tabubelagt tema, og på denne måten bidra til å forebygge og fange opp rus- og avhengighetsproblematikk tidligere.

 

Er du bekymret for en kollega som du tror sliter med en avhengighet, eller opplever du selv avhengighetsproblemer? Ta kontakt med:

  • Aker Care: 40 00 48 50
  • Akan: 22 40 28 00

Les mer om Akan på deres hjemmeside.

Kilder: Akan