Avhengighet – er du bekymret for en kollega?

Aker Care ønsker å formidle kunnskap om avhengighet slik at alle ansatte får en grunnleggende forståelse av temaet, informasjon om hva man kan gjøre som kollega eller leder og hvor man kan få hjelp og støtte.

I videoen under ser du Aker Care psykolog, Jan-Martin Berge i samtale med tidligere rusavhengige Nina Ellioth Kvamsdahl. Nina forteller åpent og ærlig om sitt liv som rusavhengig og hvordan hun ble ekspert på å skjule sitt rusmisbruk over flere år mens hun var i jobb. Nina forteller også hvordan hun har klart å komme seg ut av rusavhengigheten ved hjelp av blant annet arbeidsgiver og Akan (Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk). Dette er en sterk film om et vanskelig, viktig og tabubelagt tema. Du vil få en økt forståelse av tematikken og kunnskap om hvordan gå frem hvis har en kollega/medarbeider som du mistenker har avhengighetsproblemer.

Avhengighet er ikke bare knyttet til rus (alkohol, medikamenter og narkotika), men også spillproblematikk. Vi har laget to korte artikler som tar for seg teamene rusavhengighet og spillavhengighet. I disse to artiklene får du informasjon om:

  • Hva avhengighet er
  • Mulige tegn på avhengighet
  • Hva kan du som kollega eller leder gjøre
  • Hvor kan du henvende deg for hjelp og råd

Her kan du lese artikkelen om rusavhengighet

Her kan du lese artikkelen om spillavhengighet

Hvor kan jeg få hjelp? Er du bekymret for en kollega som du tror sliter med en avhengighet, eller har du selv avhengighetsproblemer? Ta kontakt med Aker Care eller Akan – du vil få hjelp og støtte:

  • Aker Care: 40 00 48 50
  • Akan: 22 40 28 00