Verdens malariadag 25 april 2017

Verdens helseorganisasjon har siden 2007 markert 25 april som verdens malariadag.

Bakgrunnen for å markere en slik dag er å rette oppmerksomheten mot den globale innsatsen for en effektiv kontroll med sykdommen. De siste årene har kampanjer for innendørsbruk av myggmidler sammen med utstrakt bruk av myggnett i utsatte områder medført en bedre global malariasituasjon. I perioden 2000-2015 har i følge Verdens helseorganisasjon raten for malariadødsfall på verdensbasis blitt redusert med 60 prosent. Estimerte antall nye malariatilfeller har i perioden blitt redusert med 37 prosent på verdensbasis. WHO sitt mål for malariabekjempelse er en 90 prosent reduksjon av dødsfall og forekomst av malaria innen 2030 sammenlignet med 2015.

Malaria er en av verdens mest utbredte infeksjoner. Malariamyggen er mest aktiv fra solnedgang til soloppgang. Smitte fra malariaparasitten er en risiko i 97 land, og om lag 88 prosent av malariatilfellene forekommer i Afrika. WHO har anslått at det globalt i 2015 var cirka 214 millioner nye tilfeller av malaria som forårsaket 430 000 dødsfall.

Årlig reiser om lag 125 millioner personer fra malariafrie til malariaendemiske områder, og 10 000 -30 000 av dem smittes av malaria.

Forebyggende tiltak mot malaria inkluderer antimalaria medisin (medikamentell profylakse) og å redusere sjansene for å bli bitt ved å bruke myggspray, myggnett og heldekkende klær. Forskning viser at myggspray som inneholder DEET har best effekt mot myggstikk. Midlene med 50 prosent DEET gir beskyttelse i opptil 6 timer. Finmasket myggnett impregnert med permetrin brukes over sengen og i åpne vinduer. I tillegg bør man bruke lange bukser, klær med lange armer og sokker når man sitter ute etter solnedgang i endemiske områder.

Kilde: FHI – Folkehelseinstituttet