Bruk Avlastningsmatter

Bruk av avlastningsmatter kan redusere belastningsplager på arbeidet

Stillestående arbeid og gåing på hardt underlag store deler av arbeidstiden uten mulighet for å kunne hvile vektbærende muskler, sener og ledd kan være en påkjenning for kroppen. For noen kan dette føre til utvikling av belastningsplager eller forverring av allerede eksisterende plager i rygg, hofter eller ben.

Forskning viser at dersom en står på et mykere underlag som f.eks. en avlastningsmatte gir dette mindre ubehag (høyere komfort) i bein og korsrygg. En slik matte kan forebygge plager relatert til langvarig ståing og gåing på hardt underlag. (1,2). Den beste effekten av avlastningsmattene finner man når de brukes i kombinasjon med støtdempende skosåler.

Det er både viktig og riktig å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av arbeidstakers fysiske forutsetninger og kapasitet. For å opprettholde kapasiteten i muskel-skjelettsystemet (styrke og bevegelighet) må man bruke kroppen aktivt.

Vi anbefaler at du å så stor grad som mulig veksler mellom stående, gående og sittende arbeid fordi dette vil bidra til å redusere totalbelastningen for muskler, sener og ledd og dermed redusere risikoen for muskel-skjelettplager.

Referanser:

  1. Cham R, Redfern MS. Effect of flooring on standing comfort and fatigue. Human Factors, 2001 43;(3):381-391.
  2. Redfern MS. Cham R. The influence of flooring on standing comfort and fatigue. AIHAJ. 2000;61:700-708.

Morten Lindberg Espeland | Bedriftsfysioterapeut Aker Care