Sammenheng mellom stress og hjerteinfarkt

Forskere har lenge visst at stress kan føre til hjerteinfarkt. Nøyaktig hvordan, har vært et mysterium. Helt til nå. Effekten av konstant stress på et område av hjernen gir økt risiko for hjerteinfarkt, skriver NRK. Det er en ny studie publisert i The Lancet som viser dette.

– Stress kan være en like viktig risikofaktor som røyking og høyt blodtrykk, sier amerikanske forskere til BBC.

Høyere aktivitet i amygdala

300 deltok i studien som er ledet av et team fra Harvard Medical School. Forskningen viser at de med høyere aktivitet i amygdala hadde en større sannsynlighet for å utvikle hjerte- og karsykdommer raskere enn andre. Amygdala er det området av hjernen som behandler følelser, spesielt knyttet til frykt og glede. Forskerne mener at signaler fra dette området får benmargen til å produsere flere hvite blodlegemer, som igjen gjør at blodårene blir betente. Dette kan da føre til hjerteinfarkt, hjertekrampe og slag.

Studerte pasientene i fire år

Pasientene ble studert i fire år. Den første studien gjorde skanninger av hjerne, benmarg, milt og hoved blodårene til pasientene. Den andre studien så på sammenhengen mellom stress og betennelser i kroppen. Pasientene som opplevde mye stress, hadde også høyere betennelse i årene og i blodet.

Et stort gjennombrudd

Dan Atar er visepresident for europeiske kardiologer, og professor i kardiologi ved UiO. Han omtaler den nye studien som banebrytende.

– Vi sier jo alltid at kropp og sjel henger sammen, men vi har aldri før hatt en innsikt i disse mekanismene. Nå har forskerne faktisk funnet det. Videre skryter professoren av måten studiet er gjennomført på. Han mener den høymoderne teknologien der kombinert PET- og CT-skanning som er gjort på så store pasientgrupper, gjør forskningen veldig solid.

– Vi visste fra før at emosjonell stress av ukjente årsaker gir flere tilfeller av hjertesykdommer og infarkter. Det ble undersøkt i Stockholm for over ti år siden, men da hadde forskerne ingen forklaringsmodell, sier Atar.

– Hva betyr dette for kardiologi i fremtiden?

– Hvis vi tenker på at alle de som går rundt og sliter med psykiske plager nå faktisk er utsatt for hjerterisiko, må vi ta konsekvensene på alvor, sier han.

Gir unike muligheter

Kardiologer har normalt fokusert på å kontrollere livsstilsvaner som røyking, for mye alkohol og overspising for å redusere risikoen for hjertesykdommer. Dr. Ahmed Tawakol, hovedforfatter og professor i medisin ved Harvard Medical School, sier at de nye resultatene gir en mulighet til at kronisk stress nå kan bli behandlet som en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer.

Kilde: https://www.nrk.no/viten/derfor-kan-stress-fore-til-hjertesykdommer-1.13318325