Nye råd om fysisk aktivitet – hvert eneste minutt teller!

Denne uken kom helsedirektoratet med nye råd om fysisk aktivitet. Rådene er basert på WHOs råd fra 2019 og 2020, som igjen baseres på store mengder forskningsstudier. Den viktigste endringen fra tidligere råd er at all aktivitet er gunstig for helsa, og at hvert minutt med aktivitet gir en positiv helseeffekt uavhengig av lengde og intensitet på aktivitet.

Fysisk aktivitet vil si all aktivitet du gjør, enten om det er hverdagsaktivitet, mosjon eller trening. Hvis du kjenner at du blir litt andpusten økes helseeffekten betydelig, men all aktivitet er uansett bedre enn ingenting, og absolutt all aktivitet du gjør har en positiv innvirkning på din helse.

Fysisk aktivitet
Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive, og all aktivitet teller uavhengig av lengde og intensitet på aktiviteten. Bare det å reise seg å gå litt rundt i noen minutter i rolig tempo vil gi en helsegevinst.
Alle voksne bør være aktive minst 150 – 300 minutter i uken med moderat intensitet, eller 75 -100 minutter i uken med høy intensitet, eller en kombinasjon av høy og moderat intensitet. Best helseeffekt får du sannsynligvis ved å kombinere aktivitet med høy intensitet og moderat intensitet hver uke. Dette kan for mange høres mye ut, men her teller all aktivitet, og man kan fordele det utover uka slik man selv ønsker.

Voksne anbefales å trene styrketrening for store muskelgrupper minimum to ganger i uka, og eldre over 65 år bør trene styrketrening og balanse minimum to ganger i uka for å opprettholde fysisk funksjon og forebygge fall.

Tid i ro
Alle bør begrense stillesitting så mye som mulig. Har man en stillesittende jobb bør man kompensere for de negative effektene av stillesitting ved å være ekstra aktive den øvrige tiden. Som nevnt er til og med det å reise fra kontorstolen og gå en runde i landskapet en form for aktivitet som faktisk gir en helsegevinst.

Kort oppsummert:
– All fysisk aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, men jo mer aktivitet jo bedre
– Hvert minutt med aktivitet teller!
– Muskelstyrkende aktivitet er viktig for alle (styrketrening)
– Begrens stillesitting å mye som mulig, da det kan være helseskadelig

Les mer om de nye rådene fra Folkehelseinstituttet her.