Hjerte-lungeredning – når minuttene teller!

Plutselig og uventet hjertestans som skjer utenfor sykehus rammer over 3000 mennesker i Norge hvert år.

Hjertestansen som mange så direkte på TV under Fotball EM i sommer har ført til økt fokus på og ønske om på å kunne utføre hjerte -lungeredning (HLR). I løpet av de første livsviktige minuttene er det som oftest ikke helsepersonell tilstede, og det kan være deg som må ta deg av den alvorlig syke. Muligheten for å overleve hjertestans er 2-3 ganger så høy dersom HLR er startet før ambulansen ankommer.

Aker Care har laget en kort video hvor de demonstrerer grunnleggende HLR og bruk av hjertestarter. Videoen er ment som en påminner om hvordan du utfører HLR. Vi oppfordrer samtidig alle om å delta på førstehjelpskurs med jevne mellomrom, det vil gi deg trygghet til å kunne utøve livreddende hjelp. Aker Care har godkjente førstehjelpsinstruktører og kan levere kurs til avdelinger og prosjekter.