Aker Care støttetelefon for psykisk helse

Merk: Støttetelefonen var et tidsavgrenset tilbud som nå er avsluttet. Har du behov for hjelp og støtte, ta kontakt med ditt lokale Aker Care senter på telefon 40 00 48 50

Aker Care har fått tilbakemeldinger fra medlemsselskapene om et økende behov for støtte i forhold til psykisk helse, spesielt i forbindelse med langvarige Covid-19 utfordringer og konsekvensener. Vi relansere derfor tilbudet om støttetelefonen for psykisk helse.

Her kan både ansatte og ledere henvende seg for råd, veiledning og samtale med kvalifisert helsepersonell.

Ring Aker Care støttetelefon for psykisk helse på: 91 76 70 90

  • Telefonen er betjent alle hverdager fra 08:00 til 16.00.
  • Denne tjenesten vil i være tilgjengelig til 23 desember