Justeringer i Aker Care Fra 1. juli 2017

Den nye “Lean Aker Care” modellen trer i kraft fra 1. juli 2017. Som følge av økonomiske begrensninger i flere av våre medlemsbedrifter er det nødvendig å redusere betalingen til Aker Care.

Som største kunde og eier av Aker Care har Aker Solutions konsernledelse vært aktivt involvert i å utforske flere alternativer til den nåværende modellen, som ble etablert for en mye større organisasjon enn vi er i dag. Å tilby kun bedriftshelsetjeneste til et minimumskrav ble også vurdert som et alternativ.

Den nye Lean Aker Care versjonen som vi nå skal introdusere, er langt mer omfattende enn minimumskravet og de grunnleggende tjenesteelementene i Aker Care vil bestå. Imidlertid, med en reduksjon i omsetningen fra Aker Solutions på 30 prosent, er en nedskalering av Aker Care uunngåelig. Vi vil i større grad skreddersy våre tjenester i forhold til hva medlemsbedriftene og arbeidsplassene må ha for å oppfylle lovkrav og bransjebestemmelser. Allikevel vil vi fortsette å tilby personalhelsetjenester som er lett tilgjengelig og som ivaretar den ansatte i en krevende arbeidslivssituasjon

Lean Aker Care vil fortsatt bestå av bedriftshelsetjeneste, personalhelsetjeneste og helsefremming. I utgangspunktet vil bedriftshelsetjenesten være uendret og leveres i henhold til årlige handlingsplaner og særskilte behov på alle eksisterende arbeidsplasser. Helsefremming vil bli integrert i bedriftshelsetjenesten på hver lokasjon.

Personalhelsetjenester vil fra 1. juli bli levert fra Fornebu, Stavanger, Sandsli/Ågotnes og Trondheim. Tranby vil ha fysioterapeut tilgjengelig en gang per uke. Ansatte fra andre lokasjoner kan fortsatt bestille time og benytte personalhelsetjenester på de ovennevnte stedene. Antall personalhelsekonsultasjoner hos lege, fysioterapeut og psykolog vil bli redusert (fra dagens grense på fem konsultasjoner per år) dersom det aktuelle Aker Care Center anser det nødvendig på grunn av høy etterspørsel.

En egenandel på 150,- kr per konsultasjon hos personalhelsetjenesten må betales av den ansatte. Egenandelen betales med bankkort etter hver konsultasjon.

Responstiden til det enkelte senter vil sannsynligvis bli noe lenger enn per i dag, og tilgjengeligheten til Aker Care personell via telefon vil bli begrenset. Tjenester fra eksterne klinikker og eksternt helsepersonell vil ikke bli subsidiert og må betales fullt ut av den ansatte selv.

En plan for hvilket helsepersonell og tjenester som skal beholdes eller kanselleres per lokasjon er utarbeidet, men detaljene må finjusteres med vår leverandør AktiMed i henhold til deres kapasitetsjusteringer.